Oxygen ขุมพลังแห่งชีวิต

Oxygen ขุมพลังแห่งชีวิต

เครื่องผลิตออกซิเจน เปรียบเหมือนอุปกรณ์ที่เป็นบ่อเกิดแห่งขุมพลังภายในบ้าน

เนื่องจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้ ต้องใช้ออกซิเจนเพื่อการดำรงชีวิตทั้งสิ้น กระบวนการต่างๆในร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดออกซิเจน ยิ่งเป็นคนป่วยยิ่งแล้วใหญ่ เพราะคนป่วยต้องการออกซิเจนในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อให้กระบวนการต่างๆของร่างกายเกิดขึ้นได้โดยสมบูรณ์ ส่งผลให้ร่างกายฟื้นฟูจากอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้น
ดังนั้นปัจจุบันนี้เรามักจะได้เห็นบ้านไหนที่มี คนป่วยที่มีปัญหาเรื่องระบบการหายใจ หรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจด้วยตัวเองได้ เช่น ผู้ป่วยโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง(COPD) โรคปอดบวม ความผิดปกติของหลอดลม โรคปอดบวมในทารกแรกเกิด โรคหัวใจล้มเหลว โรคปอดเรื้อรัง และโรคอันเป็นภัยเงียบที่คุกคามสำหรับคนอ้วนอย่างภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ (OSA) ผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด เรามักจะได้เห็นบ้านนั้นมีมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ประเภทเครื่องผลิตออกซิเจนติดบ้านอยู่เสมอ บางรายใช้เพียงบางช่วงเวลา บางรายใช้ตลอดเวลาและบางรายมีความจำเป็นต้องใช้ไปตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นเราจึงต้องใส่ใจกับการเลือกเครื่องผลิตออกซิเจนให้มากเป็นพิเศษ
เครื่องผลิตออกซิเจนรุ่นใหม่ๆ ยังมีคุณสมบัติที่ดีในเรื่องของ

♥ความเงียบ

♥น้ำหนักเบา

♥การประหยัดพลังงาน

♥มีประสิทธิภาพในการผลิตออกซิเจนที่มีคุณภาพสูง

ซึ่งข้อดีเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ป่วย เนื่องจากมันช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ ช่วยให้สามารถนอนหลับได้อย่างสนิทนอกจากนี้มันยังถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถใช้งานควบคู่กับเครื่องปรับอากาศได้อย่างลงตัว ฉะนั้นเราสามารถที่จะจัดสภาพแวดล้อมให้กับผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสมที่บ้านโดยไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดกันอยู่ในห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งประหยัดกว่าสะดวกและสบายกว่ากันมากมาย
เครื่องผลิตออกซิเจน จัดว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะฉะนั้นการจะใช้งานกับผู้ป่วยต้องได้รับความเห็นชอบจากแพทย์ก่อนเสมอ

แพทย์จะเป็นผู้ประเมินปริมาณความต้องการออกซิเจนของผู้ป่วยโดยการตรวจระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ( Oxygen saturation) ซึ่งโดยปกติควรจะมีระดับออกซิเจนในเลือดที่ 95-100 เปอร์เซ็นต์

ถ้าพบว่าอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเกณฑ์ (น้อยกว่า 95% ) และประเมินว่าถ้าปล่อยให้ผู้ป่วยหายใจด้วยตัวเองอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตผู้ป่วยได้ แพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยใช้เครื่องผลิตออกซิเจน และจะประเมินปริมาณออกซิเจนที่ผู้ป่วยต้องการ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงสเปคของเครื่องผลิตออกซิเจนที่มีศักยภาพมากพอจะผลิตออกซิเจนในปริมาณที่พอเหมาะกับความต้องการของร่างกายของผู้ป่วย
เครื่องผลิตออกซิเจนที่ใช้งานนั้นจะมีอยู่หลากหลายรุ่น เช่น รุ่น 3 ลิตร, 5 ลิตร, 8 ลิตร และ 10 ลิตรนั่นเอง

ส่วนในเรื่องข้อดีของเครื่องผลิตออกซิเจนนั้น ที่แพทย์มักจะแนะนำให้ใช้งาน คือ
1. เครื่องผลิตออกซิเจนสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง โดยใช้พลังงานจากไฟบ้าน มีความปลอดภัย มีอุปกรณ์ตัดไฟ กรณีไฟฟ้าลัดวงจร ทำให้ไม่ต้องเติมออกซิเจนหรือเปลี่ยนถังแบบการใช้แก๊สออกซิเจนแบบถัง
2. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเนื่องจากสามารถหิ้วพกพาได้ มีน้ำหนักไม่มากหรือถ้าเป็นเครื่องรุ่นใหญ่ก็มีล้อสำหรับใช้เคลื่อนที่ได้
3. การทำงานของเครื่องมีความสม่ำเสมอ สามารถควบคุมอัตราการไหลของออกซิเจนและหมุนปรับอัตราการไหลได้ทำให้ปริมาณออกซิเจนที่ผู้ป่วยได้รับมีความคงที่เสมอ
4. การใช้งานเครื่องไม่ยาก สามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีหน้าจอแสดงผลการทำงาน ที่เราสามารถควบคุมได้จากตรงนั้น
5. ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เพียงแค่ดูแลรักษาเครื่อง และตัวกรองอากาศ ซึ่งภายในเครื่องผลิตออกซิเจน มีตัวกรองอากาศที่สามารถทำความสะอาดได้หลายครั้ง